Este web emprega cookies. Se segues a navegar estarás aceptando o seu uso. Máis información

Esqueiro

Cero accidentes laborais


ESQUEIRO, S.L. ten como principal obxetivo que a seguridade e a saúde laboral sea primordial na actividade diaria da nosa empresa. Proporcionando un lugar de traballo seguro e saudabel, garantindo unhas medidas de seguridade que minimicen os riscos inherentes do traballo. Destacamos a continuación os puntos máis importantes para que estos obxetivos se cumplan:

- Plan RSE – Creemos que o PRL é prioritario no funcionamento dunha entidade. Por isto, este apartado, témolo cuberto a través dun xestor externo que se encarga de realizar controis e estudos sobre a seguridade e salud na nosa empresa.

- PRL – A prevención de Riscos Laborais é prioritaria. O noso código de conducta contempla a prohibición do traballo forzado e xornada laboral ceñida ao establecido polo convenio, factores determinantes no PRL. Tamén contempla un apartado especial para a Seguridade e Hixiene no traballo.

- Política de calidade, Medioambiente e Seguridade – Estamos certificados na ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 e disponemos dun Servizo de Prevención Axeno para Prevención de Riscos Laborais. Implantamos estas políticas a través das nosas certificacións ISOS e mediante una política de seguridade elaborada polo noso SPA e a nosa RSC Conversación das ISOS e mellora do noso SPA.

- Políticas Internas de Xestión – Formalizado no noso código de conducta.

- Canles de Comunicación – Temos facilitado varios medios de comunicación a través do noso organigrama de estructura piramidal, na que cada empleado depende dun departamento, o si non directamente ao noso comité de RSC a través de @mail.

- Formación – Todos os empregados da nosa empresa reciben formación en PRL. El 100% da plantilla recibe formación en PRL exisible por convenio.

- Porcentaxe de empregados sobre o total que han recibido formación – El 100% da plantilla da nosa empresa recibe formación en PRL.

- Buzón de suxerencias – Dispoñemos de varias vías de comunicación. Temos disponible un buzón de suxerencias onde os empregados poden deixarnos recomendacións para una maior seguridade da nosa activdade a tra´ves da noxa páxina web ou directamente a través do seu encargado directo.


Voltar